Pomáháme ostatním

 

Angažovat se v sociální oblasti považujeme za samozřejmost. A nejen jako podnikatelé.

Díky významnému historickému i současnému vztahu k místnímu regionu soustředíme část naší promoci na lokální projekty.

... pomáháme rádi!

 

David Sperlich, Judo DJK Ensdorf

David Sperlich, Judo DJK Ensdorf
Těší nás, že můžeme podporovat jednu

z místních judistických nadějí Davida Sperlicha.

 

A.R.G.E Lesní cena - Bayerwald Media GmbH

A.R.G.E Lesní cena


Naše firma Bayerwald Media GmbH po odborné stránce podporovala pracovní skupinu pěti Sdružení lesních správců v okrese Cham. Hlavní pomoc spočívala v realizaci návrhu ocenění za příkladnou práci lesního hospodáře.

BWM zajišťovala logo, diplom, popisek na štítku ceny a dva roll-upy.

Slavnostní předání ceny se konalo 10. prosince 2014 v reprezentačních prostorách Langhaussaalu v Chamu.

 Podpůrné sdružení „Chronické bolesti" Cham - Bayerwald Media GmbH

Podpůrné sdružení „Chronické bolesti" Cham


Jednatel firmy Wolfgang Brückl spontánně nabídl svou pomoc a podporu podpůrnému sdružení „Chronické bolesti" Cham.

Na základě jeho návrhu bylo vytvořeno logo, které převzali zástupci sdružení Irmgard Groitl-Christ a Johann Schwarzfischer.

Kontakt Seitenanfang