Impressum

Údaje dle § 5 TMG:
(Telemediengesetz / Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách)

Bayerwald Media GmbH
Kirchplatz 10
D - 93482 Pemfling

Jednatelé:

Stefan Wistuba
Wolfgang Brückl

Kontakt:

Telefon: +49 9971 / 99698 0
Telefax: +49 9971 / 99698 29
E-mail: info@bayerwaldmedia.de

Registrační zápis:

Zápis v obchodním rejstříku:

Rejstříkový soud: Okresní soud Regensburg
Registrační číslo: HRB 10845

DIČ:

Daňové identifikační číslo podle §27 a zákona o dani z obratu:
DE 81 49 37 200

 

Odkaz na ADR

Evropská komise spustila online platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR - alternative dispute resolution):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Naši e-mailovou adresu najdete nahoře v "Kontakt" nebo dole v "Impressum".

 

Zdroje použitých fotografických, obrazových a grafických materiálů:

www.fotolia.com:

© Ruediger Rau; © Rawpixel, © Iakov Kalinin, © fotogestoeber, © Syda Productions, © vgstudio, © iceteaimages, © Peter Adrian,
© chesterF

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme dle ustanovení §7 odst.1 TMG (Telemediengesetz / Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách) odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách dle obecných zákonů. Dle §8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat nebo prověřovat zprostředkovávané nebo uložené cizí informace, zda neodkazují na nějakou protiprávní činnost. Povinnosti odstranit informace nebo zablokovat jejich využití podle obecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Příslušná záruka je však možná teprve od okamžiku zjištění konkrétního protiprávního jednání. V případě zjištění porušení práva tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Obsah našich stránek obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly před propojením zkontrolovány na možné porušení práva. V okamžiku realizace odkazu nebylo zjištěno žádné porušení práv. Permanentní kontrola celého obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních podnětů o porušení práva proveditelná. V případě zjištění porušení práva jsou tyto odkazy neprodleně odstraněny.

Autorské právo

Obsah a díla, která byla vytvořena na těchto stránkách, podléhají německému autorskému právu. Jejich kopírování, editace, distribuce a jakýkoli druh využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, příp. zhotovitele. Stahování a kopírování je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyl obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích osob. Zejména obsah vytvořený třetími osobami je jako takový označen. Pokud byste si přesto porušení autorských práv všimli, prosíme Vás o zaslání příslušného upozornění. V případě zjištění porušení práva bude tento obsah neprodleně odstraněn.

Kontakt Seitenanfang